Goudborduren: een eeuwenoud ambacht met diverse technieken en materialen, ik laat het graag zien.